Låt barnen styra! Fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling

Vill du veta mer om barns cykling?

Kolla in Svenska Cykelstäders sammanställning av fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling. Några resultat:

  • Antalet skolresor på cykel har halverats sedan 1990-talet. Idag cyklar endast 14 procent till skolan. 
  • De flesta barn bor inom cykelavstånd från sin skola. Sex av tio barn bor inom två kilometer från skolan.
  • Åtta av tio barn når inte den rekommenderade miniminivån om en timme fysisk aktivitet om dagen.
  • Sex av tio tonåringar spenderar tre timmar eller mer per dag utanför lektionstid sittandes framför en skärm 
  • Fysisk aktivitet genom exempelvis cykling i vardagen ger bättre studieresultat och en mängd hälsofördelar.
  • Frågar man barnen själva så vill många cykla, men föräldrar litar inte på deras förmåga. 

Med denna sammanställning vill vi på Svenska Cykelstäder visa hur allvarligt läget är, men också att potentialen till ökad cykling bland barn är stor! Du hittar länk till sammanställningen nedan.

Fysisk aktivitet genom exempelvis cykling i vardagen ger bättre studieresultat och en mängd hälsofördelar

Mer resurser? Absolut!

Broschyr om Cykelvänlig skola

Vi vill bli fler! Hjälp oss bli fler genom att sprida vår broschyr till skolor och bjud in dem att delta i Cykelvänlig skola! Ladda ner pdf nedan.

Läs mer...

Generation Pep:s inspirationsbank

Pepp på mer fysisk aktivitet? Kolla då in Generation Pep:s inspirationsbank för fler tips på hur andra skolor och aktörer arbetar för barns ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor inom…

Läs mer...

Folkhälsomyndigheten <3 fysisk aktivitet

Rekommendationer, riktlinjer och matnyttiga rapporter Folkhälsomyndigheten har som uppdrag att främja en god och jämlik hälsa i Sverige, där fysisk aktivitet har en självklar roll. Som en del av uppdraget…

Läs mer...

Kontakt