Inspiration: Hållbart och aktivt resande för barn

Goda exempel från Klimatkommunerna

Spana in och hämta inspiration från Klimatkommunernas text om hållbara och aktiva resor för barn. Texten lyfter särskilt fram 10 olika kommuner som vidtagit olika åtgärder för att uppmuntra till en mer aktiv vardag och arbetar för att göra det lättare för barn att cykla eller gå till skolan. 

VAD KAN GÖRAS OCH AV VEM?

Spana in Klimatkommunernas sammanställning med tips och exempel.

Mer tips? Javisst!

Inspiration: Cykelbingo

Cykelbingo för ökad rörelse Inför Cykelns dag 2021 tog Linköpings kommun fram ett cykelbingo för kommunens elever. Elever som fick "cykelbingo" kunde lämna in bingobrickan till sin lärare för att…

Läs mer...

Inspiration: Aktiva skoltransporter

Ett forskningsbaserat projekt som gör cykling till skolan till ett spel Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – som att helt enkelt gå eller…

Läs mer...

Inspiration: Hållbart och aktivt resande för barn

Goda exempel från Klimatkommunerna Spana in och hämta inspiration från Klimatkommunernas text om hållbara och aktiva resor för barn. Texten lyfter särskilt fram 10 olika kommuner som vidtagit olika åtgärder för…

Läs mer...

Kontakt