Så funkar det!

#1 Utse ansvarig

Utse en ansvarig person eller arbetsgrupp som arbetar med att lyfta frågan internt samt blir kontaktperson gentemot initiativet Cykelvänlig skola. Det kan vara en rektor, lärare eller annan personal på skolan.

#2 Registrera er

Registrera er skola på cykelvanligskola.se. Vid registreringen går ni även igenom en checklista som ger svar på hur cykelvänlig er skola är idag. Ladda vid registreringen upp er logotyp (eller kommunens) som visas bland medverkande skolor på hemsidan.

#3 Nu är ni redo att sätta igång!

Nästa steg blir att sätta upp en handlingsplan om hur ni kan förbättra cykelförutsättningarna på skolan. Utgå från era mål och förutsättningar. Ta hjälp av vår verktygslåda och kontakta oss om ni behöver råd eller stöd!

#4 Rulla i er egen takt

Hitta tips på åtgärder och aktiviteter i vår verktygslåda. Här finns material som enkelt kan integreras med olika skolämnen. Håll utkik på hemsidan efter tävlingar och inspirationsträffar!

Registrera er idag!

Kriterier för en cykelvänlig skola

Kriterierna är indelade i fem nivåer, från en till fem stjärnor. Din skola ska uppfylla sex kriterier i varje nivå för att kunna gå vidare till nästa. På nivå ett finns det tre kriterier som är obligatoriska för att komma upp till nästa nivå – Cykelparkering, Cykelinformation och Ambition för skolresor. Ju fler stjärnor desto cykelvänligare skola! Varje skola har sina egna förutsättningar och behov för arbetet med aktiva skolresor. Kriterierna ska därför ses som ett ramverk för hur ni kan jobba med frågorna. Vilka kriterier som är mest passande och hur de bäst tillämpas varierar mellan skolor.

BLI CYKELVÄNLIGASTE SKOLAN

  • #1 Hur kan er skola bli Cykelvänligast? Genom att delta har er skola möjlighet att bli utsedd till Årets cykelvänligaste skola eller få utmärkelsen Årets guldstyre, som går till en skola som visat särskilt engagemang eller kreativitet. Genom att arbeta med kriterierna, se ovan, tar ni de steg som behövs för att ha en chans att vinna. Ni behöver uppnå så många stjärnor som möjligt och det är viktigt att kunna förklara hur kriterierna uppfyllts och hur ni resonerat kring dem. För att ta sig hela vägen och vinna kommer det antagligen också behövas någonting utöver det vanliga. Att ta egna initiativ för att göra er skola mer cykelvänlig kan därför bli avgörande! Håll utkik på hemsidan för information om nästa tävlingsomgång.
  • #2 Vad kan er skola vinna? Priset till vinnarna i varje kategori är en utmärkelse samt att vi lyfter och uppmärksammar skolan under den årliga prisutdelningen! Firandet och vinnarna kommer även att synas på vår hemsida och spridas genom en kampanj på sociala medier. De två vinnande skolorna får även ett stort inramat diplom, med juryns motivering.
  • #3 Hur går bedömningen till? En jury utsedd av medlemmar i projektledningen utser vinnarna bland de deltagande skolorna. Juryns beslut kan inte överklagas.
  • #4 Vill ni veta mer om bedömningen eller Cykelvänlig skola? Hör av er till oss! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på varje sida.
Registrera er här!

Redo för nya tramptag?

 

– Bli en cykelvänlig skola!

arrow

Övertala rektorn

Frågor och svar

+ Hur loggar jag in?

Tryck på Logga in uppe till höger på hemsidan. Skapa ett konto och fyll därefter i de kriterier ni uppfyller.

+ Vad är Cykelvänlig skola?

Cykelvänlig skola är ett kostnadsfritt digitalt stöd till alla skolor, kommuner och föräldrar som vill skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Utifrån en checklista med olika kriterier, kan skolor se sitt nuläge och sedan ta fram en handlingsplan för att förbättra sitt arbete mot att bli en cykelvänlig skola. Som stöd, har Cykelvänlig skola satt ihop en verktygslåda. Här i har vi samlat konkreta tips på åtgärder som kan ge barn bättre förutsättningar till hälsosamma och trygga resor från och till skolan. Verktygen är uppdelade på så vis att de lämpar sig för antingen kommun/region, skola eller vårdnadshavare men ofta görs åtgärder i samarbete mellan flera aktörer.

+ Vem kan vara med?

Alla skolor i hela Sverige kan registrera sig. Inga “förkunskaper” krävs, enbart ett engagemang och vilja att skapa bättre förutsättningar för skolbarns hållbara och hälsosamma resande till och från skolan. Vårdnadshavare, kommun eller skola, vem du än är, så finns det på plattformen Cykelvänlig skola, tips på hur du kan gå vidare för att initiera ert arbete.

+ Vår skola är inte med, kan jag registrera oss?

Cykelvänlig skola vänder sig till skolor och det är skolan själv som måste hitta en ansvarig och registrera skolan. Det finns däremot möjlighet för olika aktörer att vara involverade. Alla från skolväsendet, kommun såväl som vårdnadshavare. Om er skola inte finns med i dagsläget, ta upp frågan med skolans rektor. Tips! Använd vårt färdiga "Övertala rektorn" formulär. Det enda du behöver är rektorns e-postadress, vi har fixat resten!

+ Vilka nivåer finns?

Ni kan nå fem olika nivåer, från en till fem stjärnor, beroende på skolans utgångspunkt och vilka mål ni vill nå. För att uppnå en stjärna behöver ni uppfylla sex kriterier under respektive stjärna. Totalt finns 53 kriterier. Vilka kriterier ni väljer är valfritt. Ni har dessutom möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med bland kriterierna.

+ Hur vet vi vilken nivå vi ska sikta på?

Det beror på hur mycket tid och resurser ni kan avsätta samt hur era förutsättningar ser ut idag. Vissa skolor uppfyller kanske några kriterier sedan tidigare medan andra får börja från början. Vi rekommenderar att ni går igenom kriterierna och gör en bedömning av vad som är möjligt på er skola. Att sikta på att kontinuerligt arbeta med små förbättringar är bättre än inga alls.

+ Vi vill vara med, hur börjar man?

Lite längre upp på sidan "så fungerar det" hittar du de fyra stegen som hjälper dig att påbörja ert arbete. Ni hittar även en broschyr på startsidan som ni kan ladda ner för att få mer klarhet om Cykelvänlig skola och vad det innebär att delta. Om du är osäker, kontakta oss gärna.

+ Hur uppmärksammas de som deltar?

Alla skolor som deltar kommer att synas på hemsidan. Skolan behöver uppnå åtminstone en stjärna för att anses vara en Cykelvänlig skola. Utöver att de skolor som uppnår minst en stjärna får ett diplom är alla deltagande skolor med i en tävling med chansen att bli "Årets cykelvänligaste skola" eller få utmärkelse för "Årets guldstyre". Läs stycket här ovan - Bli Cykelvänligaste skolan!

+ När måste man senast ha sparat sina kriterier för att vara med i tävlingen?

Senast 31 maj varje år måste ni ha sparat eller uppdaterat era kriterier på er profil för att vara med i tävlingen. Resultatet presenteras i juni.

+ Hur mycket tid måste vi avsätta för att vara med?

Hur mycket tid ni vill avsätta är upp till varje skola. Det påverkas även av vilken nivå ni siktar på och hur cykelvänliga ni redan är i dagsläget. Vissa kanske redan har kommit en bit på väg medan andra får börja från början. Prata ihop er och hitta ert succérecept!

+ Hur mycket kostar det att vara med?

Att anmäla sig och delta i Cykelvänlig skola är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att uppfylla de olika kriterierna svarar dock ansvariga aktörer själva för, t.ex. skolan eller kommunen.

+ Kan vi få hjälp med att bli cykelvänligare?

Absolut! En av nyckelvärdena med att gå med i Cykelvänlig skola är att vi erbjuder rådgivning för att underlätta er resa mot en cykelvänligare skola. Har du frågor eller vill du ta ett snack där vi berättar mer om Cykelvänlig skola? Under ”Kontakt” längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till vår projektledare som hjälper till med att besvara frågor och som stöttar i arbetet med att bli en Cykelvänlig skola. Kolla gärna även under sidan "kommunkontakter" för att se om her hemkommun har angett en kontaktperson till projektet - de kan också ge bra stöd i arbetet!

+ Hur kontrolleras det att kriterierna uppfylls?

Varje skola ansvarar för att rapportera de kriterier som uppfyllts i checklistan på sitt konto. Dessa kontrolleras sedan av en administratör som i sin tur hör av sig till skolan om hen ser behov av detta.

+ Får alla ett diplom?

För att anses vara en Cykelvänlig skola och få diplom behöver skolan uppnå minst en stjärna.

+ Kan vi bygga vidare på vår nivå?

Vi ser gärna att ni löpande jobbar med att uppfylla fler kriterier och ni kan när som helst uppdatera er status på er profilsida.

+ Hur laddar vi upp vår logotyp så att den visas rätt?

Det går bra att ladda upp logotypen i valfri storlek och bilden storleksanpassas automatiskt vid registreringen. Det kan dock vara bra att tänka på att alla logotyper visas mot vit bakgrund – med andra ord bör ni inte ladda upp en vit (negativ) logotyp. Se även till att bildkvalitén håller för visning på hemsidan.

+ Vi har glömt vårt användarnamn eller lösenord

Klicka på ”Glömt lösenord?” i inloggningsfönstret så skickas era uppgifter till den e-postadress som ni angav när ni registrerade er.