Om oss

Vem driver Cykelvänlig Skola?

Bakom satsningen står Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstädersom är en förening av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Med målsättningen om att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Tanken bakom projektet Cykelvänlig skola är att vi ville skapa ett konkret digitalt stöd, med olika verktyg som bidrar till att främja barn och ungdomars aktiva och säkra skoltransporter. Dels uppifrån och ned med beslutsfattare, tjänstepersoner och skolledare, dels nedifrån och upp med föräldrar och barn. Vi har en gemensam ambition men olika ansvarsområden. Genom plattformen hoppas vi kunna inspirera, peppa och leda er framåt för att nå dit! Cykelvänlig skola har tagits fram i samarbete med Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Försäkringsbolaget If. Projektet finansieras via bidrag från Trafikverkets stöd till ideella.

Samarbetspartners

Svensk Cykling

Cykelfrämjandet

Försäkringsbolaget If