Registrering

Click or drag a file to this area to upload.

”Information om behandling av personuppgifter Cykelvänligast via Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsområdets 26 kommuner. Vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter beror på vilken kommun din arbetsplats är placerad i och vem som kontaktar dig. Det är alltid den nämnd i den kommun som den energi- och klimatrådgivare som kontaktar dig som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom rådgivningen bygger på ett samarbete mellan flera kommuner kan dina uppgifter komma att delas mellan kommunerna i syfte att rätt kommun eller energi- och klimatrådgivare ska kunna komma i kontakt med dig. De personuppgifter som du delar med dig kommer endast att behandlas för det syfte för vilket uppgifterna samlats in. Uppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs för att utföra den tjänst som de samlats in för om vi inte har en skyldighet att spara dem länge enligt gällande lagstiftning. Kommunerna omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagen. Mer information om hur respektive kommun behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad finns på varje kommuns hemsida.”