Barnkonsekvensanalys av rekommendation för barns aktiva skolresor

Cykla till skolan

Prövning och analys av barnets bästa

I Sverige saknas en nationell rekommendation gällande aktiva skolresor. Samtidigt vet vi att barn och unga i Sverige rör på sig för lite, därför har en arbetsgrupp lett av forskare på Luleå Tekniska Universitet arbetat fram ett förslag till en nationell rekommendation för barns aktiva skolresor.

I denna barnkonsekvensanalys prövas förslaget till nationell rekommendation för barns aktiva skolresor mot barns behov. En barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta barnrättslagen i handling och synliggöra barnets bästa. Frågan som prövas är: Vad är barnets bästa när det kommer till rekommendation om aktiva skolresor? Nedan redovisas den nya nationella rekommendationen framtagen av arbetsgruppen.

Nationell rekommendation för aktiva skolresor

Till barn och vårdnadshavare 

Vi rekommenderar att barn använder aktiva resor (exempelvis gång eller cykel), året om, helt eller del av väg till och från skolan redan från förskoleklass, bland annat ur miljö och hälsoperspektiv. Detta bör ske på ett säkert sätt tillsammans med en vuxen i ett lärande syfte om trafikmiljön, men kan så småningom ske i sällskap med andra barn eller självständigt utifrån att barnet och vårdnadshavare tillsammans gör en bedömning av barnets förmåga i förhållande till den aktuella trafikmiljön.

Till samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare

Vi rekommenderar att skolor uppmuntrar elever till aktiva och säkra resor till och från skolan
Vi rekommenderar att barns behov samt deras förutsättningar för aktiva säkra skolresor beaktas i: 

  • Samhällsplanering och behov av tillgänglighet
    i gång och cykelplaner, planering av nät för gång och cykel, samt vid placering av skolor och andra viktiga målpunkter för barn och ungdomar.
  • Beslut om hastighetsgränser i och utanför tätort.
  • Beslut om utformning av infrastruktur, där barn färdas aktivt.
  • Beslut om kvalitetsnivåer och prioritering av drift och underhåll av all infrastruktur där barn färdas aktivt.
  • Beslut om att upplåta allmän platsmark och gata till attraktiv cykelparkering och rimlig bilparkering, så att de som anländer till fots eller cykel kan göra det på ett trafiksäkert sätt.

Barnets bästa

”Utifrån de kvalitativa studierna där barnens röster hörs står det dock klart att barn överlag ställer sig positiva till möjligheten att använda sig av aktiva resor till skolan.

Vill du veta mer om barns cykling? Ta en titt på resurserna nedan

Barnkonsekvensanalys av rekommendation för barns aktiva skolresor

Prövning och analys av barnets bästa I Sverige saknas en nationell rekommendation gällande aktiva skolresor. Samtidigt vet vi att barn och unga i Sverige rör på sig för lite, därför…

Läs mer...

Broschyr om Cykelvänlig skola

Vi vill bli fler! Hjälp oss bli fler genom att sprida vår broschyr till skolor och bjud in dem att delta i Cykelvänlig skola! Ladda ner pdf nedan.

Läs mer...

Generation Pep:s inspirationsbank

Pepp på mer fysisk aktivitet? Kolla då in Generation Pep:s inspirationsbank för fler tips på hur andra skolor och aktörer arbetar för barns ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor inom…

Läs mer...

Kontakt