Aktiva lektioner

Aktiv mobilitet används i lektionssyfte. Det kan exempelvis handla om att samla föremål eller observera saker när barn går eller cyklar till skolan som sedan diskuteras under lektion i olika ämnen. Barn med skolskjuts kan hoppa av längre från skolan och gå sista biten. Det kan också handla om att gå eller cykla under lektionstid. Aktiviteten anpassas efter barnens ålder och cykelfärdigheter samt trafikmiljön runt skolan.

Kontakt