Ambition för personalresor

Skolan har som ambition och jobbar aktivt för att öka andelen personal som reser aktivt till skolan.

Kontakt