Ambition för skolresor

Skolan har som ambition och jobbar aktivt för att öka andelen elever som reser aktivt till skolan.

Kontakt