Bilfritt område

Det finns ett större, bilfritt område runt skolan, så att motortrafiken med dess negativa effekter i form av trafikfaror, trängsel, buller och avgaser runt skolan minimeras och sprids ut. Lastbilsleveranser hela vägen fram till skolan är anordnade på ett trafiksäkert sätt.

Kontakt