Cykelinformation+

Det finns information om det interna cykelarbetet tillgängligt för elever, vårdnadshavare och personal. Informationen ska vara lättillgänglig och kan handla om var cykelparkeringar och andra faciliteter finns, hur hämtning/lämning med bil bör gå till för att främja elever som går och cyklar, skolans mål för och arbete för aktiva skolresor, med mera. Det finns rutiner för att informera nya elever, vårdnadshavare och personal om informationen.

Kontakt