Cykeln är möjlig

Det finns cykelvägar i direkt anslutning till skolområdet som är separerade från biltrafik alternativt att gatorna i anslutning till skolområdet är lågtrafikerade med max 30 km/t.

Kontakt