Cykelpump

Det finns minst en cykelpump. Pumpen är lättillgänglig, t.ex. vid cyklarna, i receptionen eller hos cykelansvarig på skolan. Det finns vid behov lättillgänglig information om var pumpen finns.

Kontakt