Cyklande skolbuss

Skolan uppmuntrar till eller samorganiserar cyklande skolbussar med vårdnadshavare.

Kontakt