Cykling är tillåtet

Skolan har inga särskilda regler som begränsar elevernas möjlighet att cykla till skolan, t.ex. baserade på ålder eller årskurs.

Kontakt