Dialog om trafikmiljö

Skolan har kontakt med de väghållare som är ansvariga för trafikmiljön runt skolan. Det kan vara kommunens gatuförvaltning eller motsvarande, Trafikverket eller enskilda väghållare.

Kontakt