Cykelvänlig hämtning/lämning

Cykelvänlig hämtning/lämning: Det finns begränsade möjligheter för vårdnadshavare som lämnar med bil att köra hela vägen fram till skolan. Utsedda hämta/lämna zoner finns avskilda från cyklande och gående barns färdvägar.

Kontakt