Kompressorpump

Det finns en kompressordriven cykelpump som gör det lättare att pumpa cykeln. Pumpen ska vara lätt att använda med enkla instruktioner och placeringen ska vara känd och lättillgänglig.

Kontakt