Lastcyklar

Det finns specialcyklar och tillbehör för transport av utrustning eller elever. Det kan exempelvis vara lastcyklar, lådcyklar, vikbara cyklar eller cykelkärror. Cyklarna är i gott skick och utrustas vid behov med dubbdäck under vintersäsongen.

Kontakt