Mål

Det finns mål för cykelfrågor, t.ex. andelen elever som ska använda aktiva transporter till skolan. Efterlevnaden av eventuell resepolicy och hur många som cyklar i tjänsten och till och från skolan utvärderas. Utifrån resultaten sätts nya mål och åtgärdsplaner tas fram för att nå dem.

Kontakt