Mätning

Det görs en regelbunden mätning av hur elever och personal reser till skolan och i tjänsten. Mätningen används som underlag för att utvärdera vilka åtgärder som leder till ökad andel cykelresor. Det kan exempelvis vara genom resvaneundersökning såsom enkät eller handuppräckning, eller genom räkning av passerande trafikanter eller parkerade fordon vid skolan.

Kontakt