Skolvägsinventering

Skolan kartlägger säkra skolvägar tillsammans med elever och föräldrar och tar fram planer för elevers säkra skolvägar tillsammans med föräldrar.

Kontakt