Skolvägsinventering

Skolan kartlägger säkra skolvägar tillsammans med elever och vårdnadshavare och tar fram planer för elevers säkra skolvägar tillsammans med vårdnadshavare.

Kontakt