Styrdokument

Det finns styrdokument för skolresor och tjänsteresor med cykel, t.ex. en skolresplan eller en handlingsplan för hur skolan kan bli cykelvänligare. Styrdokumenten uppmuntrar till att resa med cykel och gäller alla på skolan. 

Kontakt