Styrdokument

Det finns styrdokument för elevernas resor till och från skolan samt tjänsteresor med cykel, t.ex. en skolresplan eller en handlingsplan för hur skolan kan bli cykelvänligare. Styrdokumenten uppmuntrar till att resa med cykel och gäller alla på skolan. 

Kontakt