Tjänstecyklar

Det finns tjänstecyklar för skolpersonal att använda. Placeringen av cyklarna är känd och tillgänglig. Cyklarna uppfyller grundläggande lagkrav (reflexer, lysen, fungerande bromsar, ringklocka).

Kontakt