Trafikföräldrar

Skolan organiserar trafikföräldrar tillsammans med vårdnadshavare vid skolstart och avslut dagligen. Trafikförälderns uppgift är att finnas tillgängliga vid övergångsställen och med sin närvaro ge barnen en tryggare väg till skolan.

Kontakt