Trygghetsstudie

En trygghetsstudie av miljön runtomkring och på skolan, inkl. cykelparkeringen, har genomförts. Efter studien planeras och genomförs eventuella åtgärdsförslag.

Kontakt