Undervisning+

Lärare integrerar cykling/cyklar i lektioner t.ex. inom ramen för ämnen kopplade till och aktiviteter, utöver information om trafiksäkerhet och utrustning, t.ex. cyklingens koppling till miljö, folkhälsa, idrott, teknik,  mm.

Kontakt