Undervisning+++

Elever lär sig om cykelunderhåll/enklare mekanik på skolan. T.ex. fixa punka, olja kedja mm.

Kontakt