Undervisning

Elever lär sig om trafiksäkerhet på skolan med fokus på cykling, både om trafiksäkerhet/-regler samt säkerhetsutrustning för cykling (hjälm, reflexer, lysen, fungerande bromsar, ringklocka).

Kontakt