Uppmuntran+

Skolan uppmuntrar vårdnadshavare att cykla tillsammans med sina barn och/eller att vårdnadshavarna själva ska cykla för att leda med gott exempel.

Kontakt