Uppmuntran+

Skolan uppmuntrar föräldrar att cykla tillsammans med sina barn och/eller att föräldrarna själva ska cykla för att leda med gott exempel.

Kontakt