Utvärdering

Minst en cykelrelaterad aktivitet/åtgärd utvärderas kring vilka effekter den gav i förhållande till målsättningen. Utvärderingen används för att dra lärdom inför framtida insatser inom cykling.

Kontakt