Inspiration: Aktiva skoltransporter

Ett forskningsbaserat projekt som gör cykling till skolan till ett spel

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – som att helt enkelt gå eller cykla till och från skolan. Projektet startade 2016 som ett folkhälsoprojekt i Luleå kommun och sedan dess spritts till andra kommuner. Projektet har tre kärnvärden:  tryggtroligt och enkelt. Föräldrar ska känna att det är tryggt, barnen ska tycka att det är roligt och pedagogerna och kommunerna behöver känna att det är enkelt.

Utöver detta har projektet två viktiga hörnstenar: empowerment, eller medskapande, av eleverna själva samt gamification, eller spelifiering av aktiviteterna. Det ger barnen extra motiviation att delta och gör det dessutom roligare!
Läs mer om Aktiva skoltransporter och forskningen bakom projektet via länkarna nedan.

”Jag känner mig stolt och nöjd att jag har cyklat till skolan varje dag fast jag har tre kilometer enkel väg.”

– grundskolelev och deltagare i Aktiva skoltransporters pilotprojekt

Mer tips? Javisst!

Kommunikationsmaterial

Så kan ni kommunicera Cykelvänlig skola Vill ni sprida information om Cykelvänlig skola och uppmuntra skolor i er kommun och region att registrera sig? Som stöd för kommuner och regioner…

Läs mer...

Inspiration: Cykelbingo

Cykelbingo för ökad rörelse Inför Cykelns dag 2021 tog Linköpings kommun fram ett cykelbingo för kommunens elever. Elever som fick "cykelbingo" kunde lämna in bingobrickan till sin lärare för att…

Läs mer...

Inspiration: Aktiva skoltransporter

Ett forskningsbaserat projekt som gör cykling till skolan till ett spel Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – som att helt enkelt gå eller…

Läs mer...

Kontakt