Registrera skola

”Information om behandling av personuppgifter Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ert deltagande i projektet, genomföra coachning samt skicka ut projektets nyhetsbrev. På www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd finns mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter.”