Resvaneundersökningar

Förstå nuläget för att kunna förändra


En bra början mot resanför Cykelvänligare skolor, är att undersöka och förstå varje skolas nuläge. Där är kunskap om hur skolbarns resvanor ser ut idag en viktig utgångspunkt. Skapa er en ärlig bild av situationen för att på bättre sätt förstå varje skolas förutsättningar och ta fram specifika handlingsplaner efter deras behov.  

Hur funkar verktyget?


Ta fram en enkät riktat för er som vill undersöka skolors resvanor. Genomför gärna enkäten under olika årstider för att skapa er en bättre bild på hur resandet påverkas av de olika årstiderna. Genomför en grundlig res- och färdmedelsanalys för att förstå barn, vårdnadshavares och medarbetares vanor för att tydligt kunna se över vad som behövs just för er. Som kommun kan ni även ta ett mer samlat grepp om frågan och undersöka barn och ungas resvanor inom ramen för en kommuntäckande resvaneundersökning.

Se mallar för skol-resvaneundersökningsenkäter från Västra Götalandsregionen och Luleå kommuns resvaneundersökning från 2020 som inkluderade frågor och resultat för barn 6-15 år nedan.

Vad är syftet?


Underlaget som tas fram blir en värdefull källa till de beslut som tas för att öka barns cykling till skolan. Vidare blir det tydligare för både er som kommun och enskilda skolor att få en bättre förståelse för nuläget och ta fram både kortsiktiga samt långsiktiga planer med tydliga ansvarsområden och tillhörande åtgärder. 

Nyfiken på mer?

Ta en kopp kaffe och fortsätt inspireras av verktygen nedan

Kommunikationsmaterial

Så kan ni kommunicera Cykelvänlig skola Vill ni sprida information om Cykelvänlig skola och uppmuntra skolor i er kommun och region att registrera sig? Som stöd för kommuner och regioner…

Läs mer...

Inspiration: Cykelbingo

Cykelbingo för ökad rörelse Inför Cykelns dag 2021 tog Linköpings kommun fram ett cykelbingo för kommunens elever. Elever som fick "cykelbingo" kunde lämna in bingobrickan till sin lärare för att…

Läs mer...

Inspiration: Aktiva skoltransporter

Ett forskningsbaserat projekt som gör cykling till skolan till ett spel Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – som att helt enkelt gå eller…

Läs mer...

Kontakt