Ta med cykeln i lektionsplaneringen

skola

Rulla in cykeln i undervisningen

Cykeln är ju bra för nästan allt faktiskt: hälsa, klimatet, lugnare och tryggare städer. I en sammanställning som Europeiska Cyklistförbundet ECF gjort, visar de på att cykling kan bidra till elva av de sjutton globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. På samma sätt kan cykling knyta an till och inkluderas på många olika sätt i undervisningen i skolan!


Hur funkar verktyget?


Integrera cykling i skolämnen på ett roligt, engagerat och inkluderande sätt.  

Som lärare och rektor kan ni samarbeta för att öka skolbarns förståelse samt kunskap kring bl.a. trafiksäkerhet, miljö, hälsa och hållbar utveckling kopplat till cykling. Genom de olika resurserna vi har samlat nedan kan du hitta referenser till kursplanerna och lektionsförslag anpassade till olika årskurser.  

Länkarna tar dig till olika förslag på lektionsmaterial och övningar att göra i skolan.

Vad är syftet?


Syftet är att undervisningen om cykling ska leda till tryggare cyklister/trafikanter genom att öka kunskapen om trafiksäkerhet, dess regler och hur vi bör bete oss i trafiken. Ni kan även uppmuntra till ett mer hållbart resande genom övningar och lektioner kopplade till miljö, hälsa och hållbar utveckling. Ni ger elever värdefull kunskap i en ålder där beteenden fastläggs och tas med upp i vuxen ålder. 

Ta en kopp kaffe och fortsätt inspireras av verktygen nedan

Karta över cykellekplatser

Digital karta över cykellekplatser i Sverige Hur kan ni som skola integrera cykellek och cykelundervisning i barnens skoldag? Ett enkelt första steg är att göra utflykt till en cykellekplats! Cykelvänlig…

Läs mer...

Handlingsplan för Cykelvänligt arbete

Stöd i Cykelvänligt arbete på Er skola Hur ska ni som skola påbörja målsättningen med att integrera cykling i ert dagliga arbete, och jobba emot mål om aktiva och säkra…

Läs mer...

Min cykel & jag

Svenska Cykelstäder och Egmont i samarbete för barns hälsa Svenska Cykelstäder expanderar arbetet för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Via ett nytt samarbete med Story…

Läs mer...

Kontakt