Diplomeringsceremoni för Cykelvänliga Skolor

Välkommen på digital diplomeringsceremoni torsdag 8 juni kl 12-13!

Under ceremonin utser vi årets guldstyre till den skola som har flest uppfyllda kriterier och delar ut diplom till samtliga cykelvänliga skolor. Vi bjuder även på inspirationsinslag från inbjudna talare om cykellekplatser samt nyttan av cykelvänligt arbete från kommunens perspektiv.

Anmäl er i länken nedan!

Program:

Introduktion  (Samuel Williams, Svenska Cykelstäder & Cykelvänlig Skola)

Presentation – Cykellekplatser (Isabella Thöger, Cykelfrämjandet) 

Presentation – Helsingborgs cykelfrämjande arbete (Pia Bastholm, Helsingborgs kommun) 

Diplomeringsceremoni (Tara Jacobsdotter, Cykelvänlig Skola) 

Tips och råd från årets Guldstyre!

Avslut  

Glöm inte att uppdatera era kriterier innan 31 maj för att de ska kunna tas i beaktning inför diplomeringscermonin!


Registrering – Diplomeringsceremoni


Kontakt