Handlingsplan för Cykelvänligt arbete

Hur ska ni som skola påbörja målsättningen med att integrera cykling i ert dagliga arbete och jobba emot mål om aktiva och säkra skoltransporter?

Cykelvänlig Skola har tagit fram ett nytt verktyg i form av en handlingsplan. Den ska fungera som ett ramverk för att enklare konkretisera just er skolas behov och förutsättningar och bana väg för att ni enklare ska nå era mål.

Handlingsplanen togs fram tillsammans med ett antal pilotskolor i landet som fick prova, ändra, tycka till och prova igen, resultatet blev en handlingsplan med grund i skolors mångsidighet och unika förutsättningar. Ingen skola är den andra lik, ett av syftena med handlingsplanen är att den ska kunna användas av alla typer av skolor.

I rutorna nedan kan ni läsa pilotskolornas bästa tips för att komma igång och arbeta effektivt cykelarbetet på just er skola! Liten skola ute på landsbygden eller en stor skola i stan? Handlingsplanen funkar för alla!

Tips #1: Bilda ett team 
”När man kommer igång med diskussioner är det enklare än att jobba själv!”  
Det kan vara enklare att bolla idéer och ta beslut tillsammans, man kan integrera både kollegor, arbetslag och till exempel elevråd i framtagandet av sin handlingsplan! 

Tips #2: Börja enkelt 
”Det såg lite mycket ut i början, men jag blev trygg i att man inte behövde börja med några stora mål, det var inte så svårt som jag först trodde!” 

Handlingsplanen innehåller många exempel, den är i praktiken enkel att arbeta med. Att jobba med delmål och börja enkelt är bra, man kan tillexempel utgå från kriterierna och ha som mål att höja sig en nivå, då blir det lättare att komma igång!

Tips #3: Nätverka med andra 
”Jag tycker kontakten med [Cykelvänlig Skola] har varit enkel, konkret och personlig. Dom digitala träffarna med andra skolor gav mycket!” 
I vårt digitala mailforum och på våra inspirationsmöten som genomförs ett par gånger per år kan man möta andra skolor som arbetar för att bli Cykelvänligare. Här kan man prata om upplägg och bli inspirerad, ge tips och få stöd i funderingar. Har man behov av mer stöd går det också bra att kontakta oss direkt via mail!


Läs mer:

Handlingsplan för cykelvänligt arbete


Kontakt