Handlingsplan för Cykelvänligt arbete

Stöd i Cykelvänligt arbete på Er skola


Hur ska ni som skola påbörja målsättningen med att integrera cykling i ert dagliga arbete, och jobba emot mål om aktiva och säkra skoltransporter? Få en tydlig överblick och plan för just er skola genom att fylla i verktyget handlingsplan som verkar som ett förtydligande och sammanfattande ramverk som skolor kan förhålla sig till på vägen till att bli en Cykelvänlig Skola!

Hur funkar verktyget?


Om ni inte redan gjort det, utse en ansvarig person eller arbetsgrupp som arbetar med att lyfta frågan internt och som kan ansvara för att fylla i och följa upp handlingsplanen. Det kan vara en rektor, lärare eller annan personal på skolan som agerar som kontaktperson för Cykelvänlig Skola. Handlingsplanen går att ladda ner i PDF-form och i Powerpoint-form för enkel redigering och fylls i av cykelansvarig på skolan, ofta i samråd med andra.

Handlingsplanen består av en kartläggning kring nulägesanalys, stöd i formulering av syfte och mål, åtgärdsplan och uppföljning. I alla delar av handlingsplanen ges guidande exempel. I handlingsplanen är det fritt att integrera egna slides och det är upp till var och en hur man vill formulera den. En checklista med kriterierna för Cykelvänlig Skola finns också att ladda ner som en separat pdf-nedan.

Ladda ner handlingsplanen, kriterierna och exempelplanerna via länkarna nedan!


Vad är syftet?


Handlingsplanen ska fungera som ett ramverk för att enklare konkretisera just er skolas behov och förutsättningar och bana väg för att ni enklare ska nå era mål. Handlingsplanen togs fram tillsammans med ett antal pilotskolor i landet som fick prova, ändra, tycka till och prova igen, resultatet blev en handlingsplan med grund i skolors mångsidighet och unika förutsättningar.

Ingen skola är den andra lik, ett av syftena med handlingsplanen är att den ska kunna användas av alla typer av skolor. I rutorna nedan kan ni läsa pilotskolornas bästa tips för att komma igång och arbeta effektivt cykelarbetet på just er skola! Liten skola ute på landsbygden eller en stor skola i stan? Handlingsplanen funkar för alla!


Tips #1: Bilda ett team 
”När man kommer igång med diskussioner är det enklare än att jobba själv!”  
Det kan vara enklare att bolla idéer och ta beslut tillsammans, man kan integrera både kollegor, arbetslag och till exempel elevråd i framtagandet av sin handlingsplan! 

Tips #2: Börja enkelt 
”Det såg lite mycket ut i början, men jag blev trygg i att man inte behövde börja med några stora mål, det var inte så svårt som jag först trodde!” 

Handlingsplanen innehåller många exempel, den är i praktiken enkel att arbeta med. Att jobba med delmål och börja enkelt är bra, man kan tillexempel utgå från kriterierna och ha som mål att höja sig en nivå, då blir det lättare att komma igång!

Tips #3: Nätverka med andra 
”Jag tycker kontakten med [Cykelvänlig Skola] har varit enkel, konkret och personlig. Dom digitala träffarna med andra skolor gav mycket!” 
I vårt digitala mailforum och på våra inspirationsmöten som genomförs ett par gånger per år kan man möta andra skolor som arbetar för att bli Cykelvänligare. Här kan man prata om upplägg och bli inspirerad, ge tips och få stöd i funderingar. Har man behov av mer stöd går det också bra att kontakta oss direkt via mail!

Se exempel på handlingsplaner här

Ramlösa skolas handlingsplan

Kolla in och ta exempel från Ramlösa skolas handlingsplan!

Ladda ner
Färentuna skolas handlingsplan

Kolla in och ta exempel från Färentuna skolas handlingsplan!

Ladda ner

Ta en kopp kaffe och fortsätt inspireras av verktygen nedan

Karta över cykellekplatser

Digital karta över cykellekplatser i Sverige Hur kan ni som skola integrera cykellek och cykelundervisning i barnens skoldag? Ett enkelt första steg är att göra utflykt till en cykellekplats! Cykelvänlig…

Läs mer...

Handlingsplan för Cykelvänligt arbete

Stöd i Cykelvänligt arbete på Er skola Hur ska ni som skola påbörja målsättningen med att integrera cykling i ert dagliga arbete, och jobba emot mål om aktiva och säkra…

Läs mer...

Min cykel & jag

Svenska Cykelstäder och Egmont i samarbete för barns hälsa Svenska Cykelstäder expanderar arbetet för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Via ett nytt samarbete med Story…

Läs mer...

Kontakt