Inspiration: Cykelbingo

Cykelbingo för ökad rörelse

Inför Cykelns dag 2021 tog Linköpings kommun fram ett cykelbingo för kommunens elever. Elever som fick ”cykelbingo” kunde lämna in bingobrickan till sin lärare för att få chansen att vinna roliga cykelpriser som lottades ut. Tillsammans med bingoleken passade kommunen på att inkludera information om hur man visar tecken när man cyklar, viktiga trafikskyltar och bra att veta regler kring cykling. Cykelbingot spreds via skolornas intranät tillsammans med information om Cykelns dag den 3e juni.

Cykelbingo!

Stå upp och cykla, cykla till en kompis eller öva på att hålla balansen. Samla fem i rad så har du CYKELBINGO!

Mer tips? Javisst!

Kommunikationsmaterial

Så kan ni kommunicera Cykelvänlig skola Vill ni sprida information om Cykelvänlig skola och uppmuntra skolor i er kommun och region att registrera sig? Som stöd för kommuner och regioner…

Läs mer...

Inspiration: Cykelbingo

Cykelbingo för ökad rörelse Inför Cykelns dag 2021 tog Linköpings kommun fram ett cykelbingo för kommunens elever. Elever som fick "cykelbingo" kunde lämna in bingobrickan till sin lärare för att…

Läs mer...

Inspiration: Aktiva skoltransporter

Ett forskningsbaserat projekt som gör cykling till skolan till ett spel Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – som att helt enkelt gå eller…

Läs mer...

Kontakt