Glädje och gemenskap fokus för Färentuna skola

Som deltagare i plattformen Cykelvänlig skola jobbar Färentuna skola med att få både elever och lärare att upptäcka glädjen och gemenskapen i att cykla tillsammans. Svenska Cykelstäder har träffat rektor Roberta Johansson och försteläraren Maria Mårtensson för att höra mer om deras arbete med att främja cykling.  

Färentuna är en F–6 skola lantligt belägen på ön Färingsö i Ekerö kommun utanför Stockholm. Många av eleverna är beroende av kollektivtrafik för att ta sig till skolan och cykelförutsättningarna på ön har vissa utmaningar. Trots det finns det en utbredd cykelkultur på skolan och som deltagare i Cykelvänlig skola jobbar Färentuna skola aktivt med att främja cykling och att få både elever och lärare att upptäcka glädjen och gemenskapen i att cykla tillsammans.

– Från och med april och fram till oktober har vi föräldrar som cyklar med sina barn så det finns en kultur här, säger Roberta Johansson, rektor på Färentuna skola. När jag hörde om Cykelvänlig skola presenterade jag det för föräldraföreningen och tänkte att det här något vi skulle kunna jobba med tillsammans. Sedan frågade jag vår förstelärare Maria Mårtensson och föräldern Henrik Lignell, som båda cyklar men i olika sammanhang, om de ville bli våra cykelambassadörer. Det är viktigt med ambassadörer, att det finns förebilder som kan sprida glädje och inspiration. 

Roberta Johansson, rektor, och Maria Mårtensson, förstelärare och cykelambassadör på Färentuna skola.

Hur har ni jobbat rent konkret för att främja cykling på skolan?

– Vi hade ett öppet hus som blev som en kick off, där vi ville visa vår vision med att involvera cykeln mer, säger försteläraren och cykelambassadören Maria Mårtensson. Vi hade två stationer, en där man fick man öva på cykelteknik som balansövningar och att träna på att släppa styret lite med en hand och en som fokuserade mer på cykelvård där man kunde hänga upp sin cykel på ett ställ, tvätta den och smörja kedjan. Det var kul att se att man med så enkla medel kunde göra något som både elever och föräldrar tyckte var roligt. 

– I min klass har vi också gjort en cykelutflykt. När jag cyklar med mina vänner stannar vi alltid och fikar så jag ville visa att det här med fika och gemenskap är en del av cykelkulturen. Så vi vävde in ett bakningstema på matten där vi bakade det vi skulle ha med oss på utflykten. När vi informerade föräldrarna kom det fram att alla elever inte hade tillgång till cyklar och att några inte kunde cykla alls. Det visar ju ännu mer hur viktigt det är att vi jobbar med cykling från skolans sida. Vi hjälptes åt att låna cyklar och stöttade en av eleverna att lära sig cykla. Under utflykten kämpade han på och blev bara stabilare och stabilare längs vägen och sken som en sol. Det var superkul att se att eleverna tänja lite på sina gränser. Man vill ju att de ska växa och det gjorde de verkligen!

– Cykelutflykten blev också ett sätt för eleverna att upptäcka sin närmiljö med nya ögon och se vilka fantastiska miljöer vi har bara två, tre kilometer härifrån, lägger Roberta till. När de kom tillbaka från utflykten fanns det en enorm glädje bland både elever och lärare och det sprider sig. 

Cykelutflykten gav eleverna möjlighet att upptäcka glädjen och gemenskapen i att cykla tillsammans.

Hur vill ni jobba med cykling på skolan framöver?

På sikt tänker jag att vi skulle kunna ha en större cykelsatsning inom till exempel årskurs 4 eller 5, något som man kan se fram emot och komma ihåg i efterhand, säger Maria. Man skulle också kunna jobba tematiskt och knyta det till ämnen som SO eller matte, till exempel genom att jobba med kartor. Jag tycker också att det vore kul att kunna hjälpa eleverna att utvecklas tekniskt i sin cykling, genom teknikövningar i skolan eller på fritids. 

– Vi vill gärna att det här blir traditioner som vi kan ha regelbundet under läsåret och jag kommer att sitta ner med våra cykelambassadörer och se vad vi kan göra, säger Roberta. Det är också viktigt att informera föräldrarna om vad som händer. Två gånger om året så går vi ut med ett brev från trygghetsteamet på skolan där vi informerar om cykling och säkerhet och sist såg vi att det redan dagen efter var fler som valde att cykla med sina barn till skolan. 

“Man vill ju att eleverna ska växa och det gjorde de verkligen”


Varför är det viktigt att främja cykling?

– Det finns så många anledningar, säger Maria. Hälsan är ju en, att vi mår bra av att röra på oss. Men också ur ett miljöperspektiv, där cykling kan vara ett verktyg för att bidra till miljön. Tanken med det vi har gjort hittills är också att visa att det är roligt att cykla, att det bidrar till gemenskap och att man får komma ut i naturen. Det har satt en positiv stämning kring cykling vilket nog kommer göra det lättare att få med sig de bitar som kanske inte upplevs som lika kul, som cykelvett.

När Färentuna skola höll öppen hus fick både elever och föräldrar både vårda sina cyklar och träna sin cykelteknik.

Vad ser ni att en plattform som Cykelvänlig skola kan bidra med i ert arbete?

– Skolan går alltid från det lokala till det globala och det är viktigt att vara en del av ett större sammanhang, säger Roberta. Det kan möjliggöra samarbete med och inspiration från andra kommuner och andra skolor vilket jag ser ett stort värde i. Det kan också ge oss en morot med mål som vi ska uppnå. Det välkomnar jag.


Cykelvänliga tips från Färentuna skola

  • Börja med att fokusera på att skapa glädje och gemenskap kring cykling, tycker eleverna att det är kul så växer intresset för och viljan att cykla!
  • Utnämn en eller flera cykelambassadörer som kan sprida information och inspiration på skolan. Om möjligt är det bra att ha både en lärare och en förälder. 
  • Jobba tematiskt för att väva in cyklingen i andra ämnen. Till exempel genom att baka till cykelutflykten på matten, jobba med kartor eller lära er mer om naturen i ert närområde.
  • Engagera gärna föräldraföreningen och informera föräldrarna om hur skolan arbetar med att främja cykling.
  • Skapa traditioner som eleverna kan se fram emot och komma ihåg!

Vill ni också delta i plattformen Cykelvänlig skola? Registrera er skola här!

Kontakt